หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุโครงการอนุรักษ์พันธ์ุพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดฯ) จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(งานป้องกันฯ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงภูมืทัศน์บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาล ฯ พื้นที่ประมาณ ๕,๙๕๐ ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำหรับอบรมโครงการขยะสร้างค่า ลดโรคร้าย ฯ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2565 ]ซื้อครุภํณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2565 ]ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ๒ บาน จำนวน ๓ ตู้ [ 11 ก.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองการศึกษา) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2565 ]ซื้อเครื่องปรินท์เตอร์ Multifunction แบบฉีดหมึกฯ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11