หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาล(ห้องทำงานและห้องสุขาฯ) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุหมึกสำหรับปรินท์เตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ขนขยะหมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๑๓๖ โดยการเปลียนอะไหล่ ฯ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ จำนวน ๙๐๐ โดส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุตามโครงการศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์กองการประปา โดยการเปลี่ยนอะไหล่ ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายไม้พร้อมขาตั้งฯ ขนาดประมาณ ๒๘ ตร.ม. (โครงค้ำยันด้วยเหล็กนั่งร้าน) จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งฯ จำนวน ๑๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมปรับปรุงรถยนต์ขนขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๙๓๑ โดยการเปลี่ยนอะไหล่ รวม ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2564 ]

  (1)     2