หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบล บางน้ำเชี่ยว ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
สำนักงานเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว
" บ้านเมืองสวยสะอาดตา
พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน "
นางสมปอง คำแย้ม
นายกเทศมนตรีตำบลบางน้ำเชี่ยว
สถานที่สำคัญในชุมชน
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ในชุมชน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชน
เทศบาลตำบล
บางน้ำเชี่ยว
1
2
3
4
5
 
 
 


โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [ 10 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 37 


เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยวดำเนินการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย [ 28 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 45 


รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) [ 27 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 30 


วันต้นไม้ประจำปีของชาติ [ 1 มิ.ย. 2566 ]   อ่าน 32 
  
วัดกุฏิทอง
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยพวน
ศาลเจ้าพ่อวัดหนัง
รร.นาคประดิษฐ์วิทยา
 
 
เริ่มนับ วันที่ 31 มี.ค. 2554
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จ.สิงห์บุรี ค่ะ
 
 
 
เจอ แจ้ง จบ แค่นิ้วจิ้ม แจ้งปัญหาได้รวดเร็ว ด้วยแอพพลิเคชั่น Traffy Fondue [ 22 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 17 
การรณรงค์งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ [ 6 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 33 
 
 
  ประกาศจากระบบ e-GP
 
 


ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน ๑ เ [ 20 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำหรับหน่วยเลือกตั้งฯ ตามโครงการจัดการเลื [ 18 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุสำหรับโครงการจัดการเลือกตั้ง(แทนตำแหน่งที [ 18 ก.ย. 2566 ]ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 3 เครื่อง และเครื่อ [ 18 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุเกี่ยวกับการจราจร (งบกลาง) จำนวน 7 รายการ [ 18 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ฯ จำนวน 1 คัน [ 18 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำนัก [ 18 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า(กองช่าง) 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 13 ก.ย. 2566 ]ซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ ฯ จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉ [ 11 ก.ย. 2566 ]ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง(กองสาธารณสุขฯ) จำนวน [ 11 ก.ย. 2566 ]ซื้อเครื่องพ่นฝอยละเอียด (ULV) สะพายหลัง(กองสาธารณ [ 5 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 3 เคร [ 30 ส.ค. 2566 ]ซื้อถังขยะขนาดประมาณ 200 ลิตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด) [ 25 ส.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 3 เคร [ 22 ส.ค. 2566 ]ซื้อหัวฉีดดับเพลิงชนิดด้ามปืน จำนวน 1 อัน โดยวิธีเ [ 18 ส.ค. 2566 ]

 
 
   
   
 
สห 0023.3/ว 3287 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567  [ 22 ก.ย. 2566 ]    
สห 0023.3/ว 3226 แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผณ สิ้นไตรมาสที่ 3)  [ 18 ก.ย. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 3214 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อนและวิธิีปฏิบัติตามหบลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 15 ก.ย. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 3199 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม กรณีการปรับอัตราการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได  [ 14 ก.ย. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 3174 การทบทวนการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปรมะาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  [ 12 ก.ย. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 3096 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเิงนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566  [ 6 ก.ย. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 2783 เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พงศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  [ 10 ส.ค. 2566 ]  
สห 0023.3/ 875 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับเทศบาลตำบลในการเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  [ 10 ส.ค. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 2761 การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเฝ้าระวังเหตุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  [ 9 ส.ค. 2566 ]  
สห 0023.3/ว 2772 การสำรวจการนำปูนซีเมนต์ลดโลกร้อน (ไฮดรอลิก) มาใช้ในการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 ส.ค. 2566 ]  
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3884  [ 22 ก.ย. 2566 ]
แนวทางการดำเนินการทางวินัย กรณีพนักงานเทศบาลถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ต่อมาผู้ถูกกล่าวหาได้ออกจากราชการ สน.บถ. มท 0809.5/ว21  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การสำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3872 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินที่เรียกเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3882 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 ก.ย. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2566 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3883 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [ 22 ก.ย. 2566 ]
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.3/ว3878  [ 21 ก.ย. 2566 ]
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3861 เอกสารแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [ 21 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด คลินิก Local Service ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3881 เอกสารไฟล์ word  [ 21 ก.ย. 2566 ]
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3871  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3879  [ 21 ก.ย. 2566 ]
 
   
   
 
 
เลิฟซี ทราเวล (20 ก.ย. 2566)    อ่าน 7  ตอบ 0  
กำหนดเสียภาษีประจำปี 2566 (9 มี.ค. 2566)    อ่าน 73  ตอบ 0  
คำแนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (23 มี.ค. 2565)    อ่าน 739  ตอบ 2  
100 วิธี ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (24 ก.ย. 2564)    อ่าน 2120  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 ก.ค. 2564)    อ่าน 3638  ตอบ 7  
โครงการเฝ้าระวังภาวะทุพโภชนาการในเด็กเล็ก (10 พ.ค. 2564)    อ่าน 2181  ตอบ 0  
ตามมาตรา 80 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 (29 มิ.ย. 2560)    อ่าน 1616  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์ ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 57 (15 มิ.ย. 2559)    อ่าน 1203  ตอบ 2  
การขุดถนนบริเวณที่ว่าการอำเภอถึงตลาดวัดกุฎีทอง (12 พ.ย. 2558)    อ่าน 839  ตอบ 1  
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (25 มิ.ย. 2558)    อ่าน 1015  ตอบ 0  
ถามช่องทางการติดต่อ ทต.บางน้ำเชี่ยว (9 ธ.ค. 2557)    อ่าน 753  ตอบ 0  
เดือนกรกฎาคมมีกำหนดการแจกเบี้ยเมื่อไรคะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ (17 ส.ค. 2557)    อ่าน 723  ตอบ 2  
สอบถามตำแหน่งว่าง (24 ก.ค. 2557)    อ่าน 937  ตอบ 4  
ปรับปรุงเว็บไซด์ (15 ก.พ. 2557)    อ่าน 658  ตอบ 0  
เรียนรู้ป้องกันตนเองจากไข้เลือดออก (17 ต.ค. 2556)    อ่าน 4637  ตอบ 0  
   
 

 
จิตอาสา
 
 
อบต.หัวไผ่ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่่ จัดโครงการเด็กและเยาวชน [ 26 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.โพประจักษ์ ประกาศ อบต.โพประจักษ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
ทม.บางระจัน [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 0 
ทม.บางระจัน ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเตรียมความพร้อม ป้องกัน รับมือ และลดผลกระทบจากสถานการณ์อ [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทม.บางระจัน ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บทบาทการทูตเศรษฐกิจและนำเสนอข้อมูลข่าวสารและโอกาสทางธุรกิจใ [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
ทม.บางระจัน ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบจำนวน 1 เรื่อง และ อินโฟก [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ค่ายบางระจัน ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 65 
ทม.บางระจัน ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2566 [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทม.บางระจัน ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถไถตัดหญ้า หมายเลขทะเบียน ตค 1 [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
ทม.บางระจัน ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกบ่อยืมดิน บริเวณหมู่ที่ 9-10 ตำบ [ 25 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
 
ปลาส้มฟัก
 
 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.บางน้ำเชี่ยว พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การบริการประชาชน
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู่ป่วยเอดส์
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 036-510-980
เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ๑๖๑๒๐ โทรศัพท์ : ๐๓๖-๕๑๐๙๘๐
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว
จำนวนผู้เข้าชม 8,559,132 เริ่มนับ 31 มี.ค. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
ทต.บางน้ำเชี่ยว