หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2563 [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 40  
 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 53  
 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
  (1)