หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน [ 27 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 81  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน [ 17 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 77  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 75  
 
แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 [ 8 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 66  
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 62  
 
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 55  
 
แผนการใช้จ่ายเงินรวม [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 73  
 
งบแสดงฐานะทางการเงินของเทศบาล [ 19 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 103  
 
  (1)