หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล ๕ (จากถนนสายเอเซีย - บ้านโภคาภิวัฒน์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล ๗ (ต้นโพธิ์-บ้านยายโอ่ง) หมู่ที่๒,๓ ต.บางน้ำเชี่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล ๘ (ทางเข้าวัดมงกุฏแก้ว-ริมเขื่อนป้องกันน้ำท่วมฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 พ.ย. 2565 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 3 โครงการ [ 6 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว (แทนทำแหน่งที่ว่าง) เขตเลือกตั้งที่ 2 [ 30 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว (แทนทำแหน่งที่ว่าง) เขตเลือกตั้งที่ 1 [ 30 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) [ 26 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 โครงการ [ 10 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 14  
 
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของเทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว [ 26 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [ 3 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 29  
 
  (1)     2