หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการจัดซืิ้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1) ประจำเดือน มี.ค.65 [ 18 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1) ประจำเดือน ก.พ.65 [ 15 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 16  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1) ประจำเดือน ม.ค.65 [ 9 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1) ประจำเดือน ธ.ค.64 [ 11 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 26  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1) ประจำเดือน พ.ย.64 [ 9 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 19  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1) ประจำเดือน ต.ค.64 [ 5 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 34  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือน ก.ย.64 [ 26 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือน ส.ค.64 [ 10 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือน ก.ค.64 [ 10 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ในรอบเดือน มิ.ย.2564 [ 9 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
  (1)     2